JACTIM 2018年01月予定表

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • 工業部会

  (12:30-14:00)
11
 • ACCCIMとのグループミーティング

  (09:30-11:30)
 • マラッカ地域部会

  (17:00-19:00)
12
13
14
15
 • ペラ地域部会

  (16:30-18:30)
16
 • 建設部会

  (12:30-14:00)
17
 • 財務委員会

  (10:00-11:30)
 • 金融部会

  (12:30-14:00)
18
 • 貿易部会

  (12:30-14:00)
 • 広報委員会

  (16:00-17:30)
19
20
21
22
23
 • 総務委員会

  (13:00-14:30)
 • 経営・貿易投資合同委員会

  (15:00-16:30)
24
 • 国際文化交流委員会

  (12:30-14:00)
25
 • 鉄鋼小委員会

  (10:00-12:00)
26
 • 理事会

  (15:00-16:30)
27
28
29
 • JACTIM基金サバ支援贈呈式

  (10:00-12:00)
 • JACTIM FOUNDATIONサバチェシャヤホームへの支援事業モックチェックセレモニー

  (10:00-12:00)
 • 中小企業委員会

  (12:30-14:00)
30
 • 流通サービス部会

  (12:30-14:00)
31
 • タイプーサム

  (00:00-23:59)